Produkcja narzędzi zaawansowanych

W tym poradniku dowiesz się, jak wytwarzać narzędzia zaawansowane technologicznie za sprawą badań w sali legend, przetworzonych produktów oraz pracy dwóch budynków: przetwórni i wytwórni narzędzi.

Spis treści:

Badania w Sali Legend — budynki Badania w Sali Legend — narzędzia Przetwarzanie surowców na półprodukty Wytwarzanie komponentów dla warsztatów Produkcja narzędzi zaawansowanych Lista narzędzi zaawansowanych

Badania w Sali Legend — budynki

Pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia produkcji narzędzi zaawansowanych jest wykonanie odpowiednich badań w Sali Legend, które odblokowują wymagane budynki.

W tym celu konieczne będzie odblokowanie warowni, poziom 7, przetwórni oraz wytwórni narzędzi.

Badania Cena (w groszakach)
3500
2500/2300
2500
2000
3000/szt.

Badania dotyczące warowni poziomu 7 można zacząć wykonywać dopiero od 785 poziomu legendarnego oraz po wybudowaniu w zamku głównym budynków z poprzednich badań.

Badania wymagane w celu kontynuacji i produkcji narzędzi zaawansowanych:

W sumie badania te kosztują 13 500 groszaków. Czas wykonania każdego z badań: 30 dni (pominięcie za 100 tys. rubinów)

Aby kontynuować do produkcji narzędzi, należy ulepszyć warownię do poziomu 7 oraz wybudować przetwórnię i wytwórnię narzędzi. Można posiadać tylko 1 przetwórnię oraz wytwórnię, dostępne do wybudowania jedynie w zamku głównym.

Koszt wznoszenia wymaganych budynków to żetony ulepszenia i budowy. Dokładne ceny ulepszeń znajdują się tutaj.


Badania w Sali Legend — narzędzia

Wykonanie badań i wzniesienie budynków koniecznych do wytwarzania zaawansowanych narzędzi to jedna strona medalu. Drugą jest wykonanie badań w ostatniej (czwartej) zakładce sali legend. Odblokowują one możliwość wytwarzania narzędzi zaawansowanych.

Ceny w poniższej tabeli to ceny za wykonanie badania jednego poziomu danego narzędzia. Czas trwania to 3 dni. Większość narzędzi ma 10 poziomów.

Chcąc wytwarzać wybrane narzędzia, należy je odblokować, wykonując badanie pierwszego poziomu. Wykonywanie badania na wyższe poziomy wzmocni narzędzia.
Lista wszystkich narzędzi znajduje się na końcu tego poradnika.


Oto proces wytwarzania narzędzi zaawansowanych podzielona na trzy etapy


Etap 1: Przetwarzanie surowców na półprodukty

Wytwarzanie narzędzi zaawansowanych to długa i kręta droga. W pierwszej kolejności zwykłe surowce muszą zostać przetworzone w przetwórni na półprodukty.

W przetwórni drewno i kamień z zapasów twojego głównego zamku są przetwarzane w półprodukty, które następnie mogą zostać użyte w wytwórni narzędzi do stworzenia bardzo przydatnych narzędzi. 
Aby rozpocząć tworzenie półproduktów, po prostu wybierz rodzaj zasobu, który chcesz wytworzyć, a następnie dotknij przycisku tworzenia. Proces tworzenia rozpocznie się natychmiast.

Półprodukty możliwe do wytworzenia:

Podczas każdego procesu wytwarzania potrzebne są podręczniki rzemieślnicze. Stają się one automatycznie dostępne wraz z budową przetwórni. Modyfikują produkowane półprodukty, a także czas trwania każdego procesu. Podręczniki rzemieślnicze można ulepszać w wieży badacza.

Każdy proces tworzenia wymaga wolnego pola tworzenia. Możesz ustawić w kolejce procesy tworzenia, dzięki czemu rozpoczną się automatycznie, gdy tylko pole tworzenia stanie się dostępne. 

Dodatkowe pola tworzenia i kolejki można kupić za monety. Po wynajęciu te miejsca będą dostępne przez ograniczony czas, umożliwiając jednoczesne tworzenie i kolejkowanie większej liczby narzędzi.

Przetwórnia może zostać zbudowana jedynie w głównym zamku.

Ulepszanie przetwórni

Podnoszenie poziomu przetwórni znacznie zwiększa pojemność magazynu na drewno i kamień w zamku głównym.


Etap 2: Wytwarzanie narzędzi dla warsztatów

Półprodukty to dopiero jedna trzecia drogi do produktu finalnego. Na drugim etapie produkcji zostają one przetworzone na komponenty narzędzi, które to posłużą do produkcji zaawansowanych narzędzi w warsztatach.
Szczegóły opisane zostały poniżej.

Wytwórnia narzędzi (nazwijmy je komponentami narzędzi, ponieważ to one służą do wytworzenia produktu końcowego, czyli narzędzi zaawansowanych) pozwala ci wytwarzać narzędzia, które mogą być używane do tworzenia potężnych maszynerii w warsztatach oblężniczych i obronnych.

Tworzenie komponentów narzędzi wymaga połączenia trzech podstawowych składników: zasobów królestwa (węgiel, oliwa, szkło, ruda żelaza), półproduktów i podręczników rzemieślniczych. 

Półprodukty są wytwarzane w przetwórni głównego zamku.

Podręczniki rzemieślnicze stają się automatycznie dostępne wraz z budową wytwórni narzędzi. Modyfikują rodzaj wytwarzanych zasobów, a także czas każdego procesu. Podręczniki rzemieślnicze można ulepszać w wieży badacza (po ulepszeniu jej na 5 poziom, wymagane badanie za groszaki).

Aby rozpocząć tworzenie komponentów narzędzi, po prostu wybierz typ komponentów narzędzi, które chcesz wytwarzać, a następnie kliknij przycisk tworzenia. Proces wytwarzania rozpocznie się natychmiast. 

Każdy proces wytwarzania wymaga wolnego pola tworzenia. Możesz także ustawić procesy tworzenia w kolejce, dzięki czemu rozpoczną się automatycznie, gdy tylko dostępne będzie pole tworzenia.
Dodatkowe pola tworzenia i kolejki można kupić za monety. Po wynajęciu, te miejsca będą dostępne przez ograniczony czas, umożliwiając jednoczesne tworzenie i kolejkowanie większej liczby komponentów. 

Wytwórnia komponentów narzędzi może zostać zbudowana jedynie w głównym zamku.


Etap 3: Produkcja narzędzi zaawansowanych

Po ulepszeniu warsztatu — oblężniczego lub obronnego, odblokuje się możliwość produkcji narzędzi zaawansowanych.
Wytwarzanie nowych narzędzi będzie wiązać się z kosztem w komponentach narzędzi. Produkowany typ narzędzi będzie musiał być też odblokowany w badaniach sali legend opisywanych wyżej.


Lista narzędzi zaawansowanych

Rząd badań Nazwa narzędzia Efekt
1 Wzmocniony taran
 • Wpływ na jedn. dyst. wroga
 • Redukcja ochrony bramy
Wieża chwały
 • Wpływ na jedn. dyst. wroga
 • Zwiększona chwała
Bomba gromowa
 • Większa siła obrony dystans
 • Bonus ochrony bramy
Trebusz
 • Bonus ochrony muru
 • Bonus ochrony fosy
2 Kotwiczka
 • Redukcja ochrony muru dla atak. wręcz
Hwacha
 • Redukcja ochrony fosy dla atak. dyst.
Armata polowa
 • Większa siła obrony dystans
 • Bonus ochrony muru
Mina wodna
 • Osłabia atakujących wręcz przez fosę
3 Moździerz
 • Redukcja ochrony muru dla atak. dyst.
Wieża chwały
 • Bonus ochrony muru
4 Wybuchowe strzały
 • Neutralizuje część atak. dyst. na murze
Bomba odłamkowa
 • Neutralizuje część atak. wręcz na murze
Rusznica ręczna
 • Neutralizuje część obrońców na murze
Miotacz ognia
 • Neutralizuje część obrońców na dziedzińcu
Pułapka w włóczniami
 • Neutralizuje część atakujących na murze
Ognista pułapka
 • Neutralizuje część atakujących na dziedzińcu
5 Wóz bojowy
 • Zwiększa ilość fal ataku (maks. +3)
Armatka wielolufowa
 • Neutralizuje część obrońców dyst. na murze
Przenośny kocioł
 • Neutralizuje część atak. dyst. na murze
Rozbudowa murów
 • Pozwala na 3 kolejne rozszerzenia każdego z zamków